Nasjonalt løp (17.04.1994) Nasjonalt løp (17.04.1994)