Pokalkamp/Bergensmesterskap (31.05.1994) Pokalkamp/Bergensmesterskap (31.05.1994)