Pokalkamp/Bergensmesterskap (13.06.1995) Pokalkamp/Bergensmesterskap (13.06.1995)