top banner
Forside Fysikk Orientering
     
+ CV
Publikasjoner
Presentasjoner
Kurs
+ PhD
+ Linker

Fysikk

 • FYS130 - Grunnkurs i eksperimentalfysikk
 • FYS131 - Generell fysikk I
 • FYS132 - Generell fysikk II
 • FYS133 - Moderne fysikk
 • FYS134 - Eksperimentalfysikk
 • FYS201 - Kvantemekanikk
 • FYS203 - Relativistisk kvantemekanikk og feltteori
 • FYS205 - Elektromagnetisme
 • FYS242 - Kjerne- og partikkelfysikk
 • FYS292 - Databehandling i fysikk; Prosjekt
 • FYS301 - Utvalgte emner i teoretisk fysikk: Generell relativitetsteori
 • FYS342 - Kvantefeltteori
 • FYS343 - Kvark- og leptonfysikk
 • FYS4130 - Statistisk mekanikk
 • FYS5120 - Videregående kvantefeltteori
 • PHYS208 - Faststoff-fysikk
 • PHYS232 - Eksperimentelle metoder i kjerne- og partikkelfysikk
 • PHYS341 - Utvalgte emner i eksperimentell partikkelfysikk
 • PHYS391 - Datasystem for eksperimentalfysikk

Astrofysikk

Matematikk

 • M100 - Grunnkurs i matematikk I
 • M101 - Grunnkurs i matematikk II
 • M102 - Lineær algebra
 • M112 - Funksjoner av flere variable
 • M113 - Funksjonsteori (Kompleks analyse)
 • M117 - Matematiske metoder I
 • M119 - Matematiske metoder II
 • M142 - Mekanikk
 • M214 - Stabilitets- og perturbasjonsteori
 • M215 - Funksjonalanalyse
 • M219 - Differensialgeometri
 • MA352 - Mangfoldigheter
 • MAT4500 - Topologi

Informatikk

 • I110 - Grunnkurs i databehandling
 • I161 - Numerisk analyse

Annet

 • ExPhil - Examen Philosophicus
 • MNF400 - Kunnskapsformidling
 • MNF490 - Vitenskapsteori med etikk
CMR
IFT, UiB

Universe today
Today in particle astrophysics