top banner
Forside Fysikk Orientering Foto Gjestebok
     
+ CV
+ PhD
+ Linker

Fysikklinker

Institutt for fysikk og teknologi, Universitetet i Bergen
Fysisk instiutt, Universitetet i Oslo
Norsk Fysisk selskap
Norske Fysikkstudenters Forening
Fysikkforeningen
Fysikkforeningen Tiplers disipler

Generell fysikk

fysikknett.no
Eric Weisstein's World of Physics - Fysikkleksikon
Units of Measurements
Spectrum of Physics

Partikkelfysikk

The Particle Adventure / Partikkel-eventyret
CERN
Particle Data Group
HEPIC
Spires

Strengteori

The Official String Theory Web Site

Tidsskrifter

Nature
Scientific American
New Scientist
Cern Courier
Physics Today Online
PhysicsWeb
Physical Review Focus
Science News
arXiv.org (cond-mat/new, hep-ph/new, hep-th/new, quant-ph/new)

Online fysikkbøker

Classical Electrodynamics - elekromagnetisme
Motion Mountain Textbook - generell fysikk
Fields - kvantefeltteori
Relativity EText - Relativitetsteori (i hovedsak spesielle)

... og litt matematikk

Eric Weisstein's World of Mathematics - Matematikkleksikon

CMR
IFT, UiB

Universe today
Today in particle astrophysics