top banner
Forside Fysikk Orientering Foto Gjestebok
     
+ CV
+ PhD
ATLAS
Calice
+ Linker

Jeg holder på med doktorgrad i eksperimentell partikkelfysikk. Doktorgradsarbeidet mitt bestå av to prosjekter.

Hovedprosjektet mitt er å studere muligheten for å observere sjeldne B-henfall med ATLAS-detektoren. Bildet til høyre er et simulert event der et Bs0-meson henfaller til to myoner. Ved å studere slike henfall håper vi å kunne bekrefte at dagens standardmodell for partikkelfysikk er riktig, eventuelt å påvise at det finnes ukjente sider i partikkelfysikken som kun manifesterer seg ved sævrt håye energier.

Som et biprosjekt er jeg med på testingen av en ny detektorprototyp som er et arbeid frem mot den neste lineærkollisjonsmaskinen som er under planlegging.

CMR
IFT, UiB

Universe today
Today in particle astrophysics